Avtalsvillkor för nätkunder

Elhandel regleras enligt allmänna avtalsvillkor utarbetade av Konsumentverket och Svensk Energi. 

Avtalsvillkor

Överföring av el regleras enligt allmänna avtalsvillkor som har utarbetats i samarbete mellan Konsumentverket och vår branschorganisation, Svensk Energi. Syftet är att stärka privatkundernas ställning och klargöra parternas ansvar och skyldigheter.

Ladda ner villkor för utskrift

Här kan du ladda ner allmänna avtalsvillkor i PDF-format.