Avtalsvillkor för nätkunder

Elhandel regleras enligt allmänna avtalsvillkor utarbetade av Konsumentverket och Svensk Energi. 

Från och med 2016-08-01 gäller nya avtalsvillkor

Överföring av el regleras enligt allmänna avtalsvillkor som har utarbetats i samarbete mellan Konsumentverket och vår branschorganisation, Svensk Energi. Syftet är att stärka privatkundernas ställning och klargöra parternas ansvar och skyldigheter.

Med anledning av lagändringar och ändringar i föreskrifter har avtalsvillkoren reviderats. Blåsjön Nät AB tillämpar de nya avtalsvillkoren från och med 2016-08-01.

  • Nya avtalsvillkor för konsumentkunder heter Nät 2012 K rev.
  • Nya avtalsvillkor för näringsverksamhet heter Nät 2012 N rev.

Ladda ner villkor för utskrift

Här kan du ladda ner allmänna avtalsvillkor i PDF-format, både de som gäller före 2016-08-01 och de nya avtalsvillkoren som träder i kraft efter.