Nättariffer 2021 – Frostvikens nätområde

Nätavgifter 2021.

Nätavgifter Blåsjön Nät AB
2021-01-01

Styrelsen för Blåsjön Nät AB tog beslut om att höja nätavgifterna från och med 2021-01-01.

Säsongstariffer

Säsongstariff (-S) kan begäras för 80A eller högre säkring. I dessa fall måste vissa kriterier uppfyllas. 

Årsavgift till Elsäkerhetsverket

På min elnätsfaktura finns årsavgift till Elsäkerhetsverket. Vad är det?

Avgiften för lågspänningskunder är 53,80 kr/år och består av tre olika delar. Dessa tre avgifter finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering.

Elsäkerhetsavgiften (10,25 kronor per elabonnemang) finansierar Elsäkerhetsverkets arbete. Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. Vi arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade samt utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio- och telekommunikation eller andra apparater.

Elberedskapsavgiften (39,2 kronor per elabonnemang och år) finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft, vilket omfattar landets 200 kV- och 400 kV-ledningar med stationer, utlandsförbindelser med mera. Till uppgifterna hör att ansvara för att elsystemet är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert, så kallat systemansvar. Deras mål är att erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet, främja en öppen nordisk elmarknad med konkurrens, utöva systemansvaret kostnadseffektivt samt verka för en robust och flexibel elförsörjning vid kris och krig.

Nätövervakningsavgiften (4,35 kronor per elabonnemang och år). Den finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.

 

SäkringKr/År (exkl. moms)Kr/År (inkl. moms 25%)
16 bel2 6533 316
16 lgh2 6533 316
165 4556 819
208 40610 508
2510 52813 161
3512 96616 207
5017 40921 762
6321 50526 881
8027 27434 093
10034 57043 212
12541 74952 186
16053 50466 880
20064 36480 455
25080 016100 020
31599 896124 870
355114 685143 356
400143 004178 755
500192 496240 620
630251 356314 195
Transportavgift (rörlig avgift)Öre/kWh22,25 Öre/kWh27,81 Öre/kWh