Kriterier för att utnyttja säsongstaxan

Säsongstariff (-S) kan begäras för 80A eller högre säkring

Följande kriterier skall uppfyllas för att få nyttja säsongstaxan:

  • mätarsäkring 80A eller högre
  • förhållande mellan medelvärdet av de sex månadsvisa högstaeffekttoppvärdena dividerat med medelvärdet av de sex lägsta månadsvisa effekttoppvärdena skall vara 5 eller högre. Beräkningen sker helårsvis.
  • om alla dessa kriterier uppfylls kommer fasta årsavgiften reduceras till hälften
  • Blåsjön Nät förbehåller sig rätten att i efterhand reglera avgiften om ej kriterierna uppfylls.

Skriftlig begäran om att få nyttja säsongstaxan skall skickas till:

Blåsjön Nät AB c/o Fortum Sverige AB
Ref:Ingemar Persson
Forsövägen 4
821 60 Arbrå

eller på mail

 

Frågor om säsongstaxa?

Vid frågor, ta kontakt med vår kundservice (Fyrfasen).