Kontrollavläsning av elmätare

Som kund kan du alltid begära en extra avläsning av din elmätare.

Extra avläsning av elmätare

Extra avläsning av elmätare, beställd av kunden:

  • 809 kr (inkl. moms).

Avgiften tas inte ut vid fel som Blåsjön Nät har orsakat.